Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

See kursus sobib neile, kellel on juba olemas algteadmised grammatikast ja sõnavarast.

Kursusest
Õppekava
 • 130 tundi õppetööd;
 • sobib А1-kursuse lõpetajale;
 • tunnistuse või tõendi väljastamine;
 • iganädalased tunnid Tallinna Kesklinnas;
 • rühmas on kuni 10 inimest;
 • kursuse maksumus on 1300 eurot;
 • toetus ja tagasiside e-päevikus;
 • osamaksete võimalus.
1300 €

Kursuse läbinu:

 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (näiteks info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest tuttavatel teemadel;
 • kirjeldab ja tutvustab lihtsal viisil inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid;
 • kirjutab lühikesi lihtsaid igapäevaelu puudutavaid sõnumeid ja lugusid.

Teel Tippu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava nimetus

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (näiteks info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest tuttavatel teemadel;
 • kirjeldab ja tutvustab lihtsal viisil inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid;
 • kirjutab lühikesi lihtsaid igapäevaelu puudutavaid sõnumeid ja lugusid.
Õpingute alustamise tingimused
 • Õpingute alustamise tingimuseks on A1-taseme keelekursuse lõpetamine või koolisisese eesti keele A1-taseme diagnoostesti sooritamine.
 • Kui soovitakse liituda kursusega pärast õpingute algust, viib õppejõud läbi suulise sobivustesti.
Õppe kogumaht

200 akadeemilist tundi, s.h 130 kontakttundi ning 70 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu
 • Isikuandmed, inimeste suhted ühiskonnas.

Isikuandmete esitamine (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus); enda ja teiste tutvustamine ja tutvustusest aru saamine; enda ja teiste iseloomu ja välimuse kirjeldamine; perest rääkimine; lühikeste sõnumite jätmine.

 • Kodu ja selle ümbrus.

Oma kodukohast, selle ümbrusest, kodusisustusest rääkimine ja lihtsatele küsimustele vastamine, sama laadi küsimuste esitamine; majapidamise lühike kirjeldamine; külaliste kutsumine.

 • Vaba aeg ja meelelahutus.

Oma huvidest rääkimine, lihtsatele küsimustele vastamine ja samasuguste küsimuste esitamine; kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade, piletihinna küsimine; kaaslase kutsumine meelelahutus- või kultuuriüritusele; mõnest üritusest (nt sünnipäevapeost) lühidalt jutustamine.

 • Töö.

Oma elukutsest ja töökohast lühidalt rääkimine, selle kohta lihtsatele küsimustele vastamine; oma tööpäeva kirjeldamine.

Teenindusasutuse kohta info hankimine (lahtiolekuajad, hinnad); teenindaja lihtsatele küsimustele vastamine;  pangas, postkontoris, juuksuris jm lihtsamate toimingute sooritamine; teenuse eest maksmiseelistustest (sularahas, pangakaardiga või ülekandega) teavitamine; lihtsate siltide mõistmine.

 • Söök ja jook.

Söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade väljaselgitamine ja edastamine; laua broneerimine; menüü põhjal tellimine; söögilauas söögi-joogi pakkumine ja palumine.

 • Reisimine.

Sõiduplaani ja reisi kohta info hankimine, üleskirjutamine ja jagamine; sõidupileti ostmine, hotellitoa broneerimine, postkaardi kirjutamine.

 • Haridus.

Oma haridustee lühike ja lihtne kirjeldamine; oma kooliajast mõne lühikese loo jutustamine; kooli või kursuste kohta info küsimine ja edastamine; oma õpitulemuste kohta info  küsimine.

 • Sisseostude tegemine.

Teenindusasutuste (pood, postkontor, pank,  juuksur, kingsepp jms) asukoha ja lahtiolekuaegade küsimine; kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta info hankimine; lihtsate sooduspakkumiste mõistmine; klienditeenindaja abipakkumisele vastamine.

 • Ilm ja loodus.

Konkreetse ajahetke ilma kirjeldamine; tee küsimine ja juhatamine; ilmateate põhisisust aru saamine; mõnede loomade, lindude ja taimeliikide nimetamine.

 • Kultuur ja keeled.

Kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta teabe küsimine; mõnest kultuurisündmusest lühidalt ja lihtsalt jutustamine; oma keeleoskuse kohta küsimustele vastamine ja sama laadi küsimuste esitamine.

 • Enesetunne ja tervis.

Oma halvast tervislikust seisundist lühidalt teatamine; apteegist käsimüügiravimite ostmine;  arsti vastuvõtu aegade info küsimine.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskus „Teel Tippu“ kasutab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavat 254 m2 büroopinda aadressil Endla 15. Ruumides on olemas õpetamiseks vajalikud materjalid ja vahendid (s.h printer, nutitahvel, kirjutamistahvel, projektor, arvutid, kõlarid, CD-mängija, nõuetele vastav valgustus, toolid, lauad jt). Õppijale pakutakse kohvi, teed, vett, snäkke.

Õppematerjalid

Основной учебник:

Pesti, M ja Ahi, H. E nagu Eesti. Tallinn 2003

Дополнительные материалы:

Magnus, I ja Simmul, M. Tere. Tallinn 2012

Magnus, I ja Simmul, M. Tere jälle. Tallinn 2012

Kitsnik, M. Kirjuta mulle. Tallinn 2012

Tomingas, S. Saame tuttavaks! Tallinn 2011

Электронные материалы:

 • Eesti keele Instituut. Eesti-vene sõnaraamat.

http://portaal.eki.ee/dict/evs/

 • Eesti Keele Instituut. Vene-eesti sõnaraamat.

http://www.eki.ee/dict/ves/

 • Pille ja Lauri lood.

http://web.meis.ee/vaegkuuljad/index.html

 • Eesti keele ja kultuuri kursused.

https://keeleweb2.ut.ee/

 • Eesti keele e-kurus „Keeleklikk“.

https://www.keeleklikk.ee/en/coursemap

 • Sõnaveeb. Eesti Keele Instituut.

https://sonaveeb.ee/

Lõpetamise tingimused
 • Kursuse lõpus sooritab õppija kirjaliku ja suulise testi.
Väljastavad dokumendid
 • Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on sooritanud lõputesti positiivselt (vähemalt 60%) ja on osalenud vähemalt 80% tundidest.
 • Kursuse lõpus väljastatakse tõend juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% tundidest.

Õppeprotsessist

Aitame luua keelesüsteemi

Meie kursus aitab teil luua loogilise keelesüsteeme.

Õpetame grammatikat mõõdukalt

Oleme veendunud, et keelekümblusmeetod ei sobi mitte kõigile täiskasvanutele. Seetõttu selgitame grammatikat emakeeles. Täiskasvanud õpilasel on oluline keele struktuurist aru saada, luua edasiliikumiseks põhjuse-tagajärje seoseid.

Kõige suurem rõhk rääkimisoskusele

Kuid grammatika pole meie meetodis kõige olulisem. Kõiki saadud teadmisi kasutame kohe kõnes, drillime fraase ja väljendeid. 80% tunni ajast räägivad õpilased.

Eesti keele oskus päriseluks

Pärast kursuse läbimist saate iseseisvalt edasi liikuda. Teil on arusaam keelesüsteemist, mis aitab teil iseseisvalt keelt arendada. Meie ei õpeta mitte eksamiks, me õpetame päriseluks.

Kirjuta meile

Registreeru kursusele või esita vajalikud küsimused selle vormi kaudu. Vastame esimesel võimalusel.

  Proovitund on tasuta!

  Tutvu oma tulevase õpetajaga ja tule osalema proovitunnis. Aitame keeletaseme väljaselgitamisega.