Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Sellel tasemel keskendume kõige rohkem rääkimisoskusele, sest sõnavara ja grammatika teadmised on juba piisavad selleks, et rääkida lihtsatel igapäevastel teemadel.

Kursusest
Õppekava
 • sobib edasijõudnutele;
 • tunnistuse või tõendi väljastamine;
 • iganädalased tunnid Tallinna Kesklinnas või ZOOM-is;
 • rühmas on 10 inimest;
 • 150 tunni maksumus on 1800 eurot;
 • 200 tunni maksumus on 2400 eurot;
 • toetus ja tagasiside e-päevikus;
 • osamaksete võimalus.
1800 €

Kursuse läbinu:

 • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel;
 • saab aru lihtsatest kirjalikest tekstidest ja isiklikest kirjadest tuttavatel teemadel;
 • kirjeldab ja tutvustab lihtsal viisil inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid, oma kogemusi ja kavatsusi;
 • väljendab oma arvamust, nõustumist ja mittenõustumist;
 • koostab lihtsat seostatud teksti ja kirjutab isiklikku kirja tuttaval teemal.

Teel Tippu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava nimetus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm

Kursuse läbinu:

 • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel;
 • saab aru lihtsatest kirjalikest tekstidest ja isiklikest kirjadest tuttavatel teemadel;
 • kirjeldab ja tutvustab lihtsal viisil inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid, oma kogemusi ja kavatsusi;
 • väljendab oma arvamust, nõustumist ja mittenõustumist;
 • koostab lihtsat seostatud teksti ja kirjutab isiklikku kirja tuttaval teemal.
Õpingute alustamise tingimused
 • Õpingute alustamise tingimuseks on A2-taseme keelekursuse lõpetamine, A2-keeleoskustaset tõendava tunnistuse esitamine või koolisisese eesti keele A2-taseme diagnoostesti sooritamine.
 • Kui soovitakse liituda kursusega pärast õpingute algust, viib õppejõud läbi suulise sobivustesti.
Õppe kogumaht

1.õppekava:

250 akadeemilist tundi, s.h 150 kontakttundi ning 100 tundi iseseisvat tööd.

2. õppekava:

300 akadeemilist tundi, s.h 200 kontakttundi ning 100 tundi iseseisvat tööd;

 

 

Kursuse maksumus (s.h km)

1.  õppekava: 1500 eurot

2. õppekava: 2000 eurot

Õppe sisu
 • Isikuandmed.
 • Kodu ja selle ümbrus.
 • Vaba aeg ja meelelahutus.
 • Töö.
 • Teenindus.
 • Söök ja jook.
 • Enesetunne, tervis ja kehahooldus.
 • Haridus.
 • Sisseostude tegemine.
 • Kultuur ja keeled.
 • Keskkond, kodukoht, loodus, ilm.
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskus „Teel Tippu“ kasutab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavat 254 m2 büroopinda aadressil Endla 15. Ruumides on olemas õpetamiseks vajalikud materjalid ja vahendid (s.h printer, nutitahvel, kirjutamistahvel, projektor, arvutid, kõlarid, CD-mängija, nõuetele vastav valgustus, toolid, lauad jt). Kliendile pakutakse kohvi, teed, vett, snäkke.

Õppematerjalid

Põhiõppematerjal:

 • Pesti, M ja Ahi, H. E nagu Eesti. Tallinn 2003

Lisamaterjal:

 • Kitsnik, M. Kirjuta mulle. Tallinn 2012
 • Tomingas, S. Saame tuttavaks! Tallinn 2011
 • Magnus, I ja Simmul, M. Tere. Tallinn 2012
 • Magnus, I ja Simmul, M. Tere jälle. Tallinn 2012
 • Magnus, I ja Simmul, M. Tere taas. Tallinn 2012
 • Kitsnik, M. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn, 2008
 • Pesti, M. Ahi, H. L nagu Legemik. Tallinn, 2011

Elektrooniline õppematerjal:

 • Interaktiivne eesti keele töövihik.

https://www.veebipark.ee/interakt_eestik_toovihik/index.html

 • Eesti keele Instituut. Sõnaraamatud:

http://portaal.eki.ee/dict/evs/

http://www.eki.ee/dict/ves/

 • Pille ja Lauri lood.

http://web.meis.ee/vaegkuuljad/index.html

 • Eesti keele ja kultuuri kursused.

https://keeleweb2.ut.ee/

 • Eesti keele e-kurus „Keeletee“.

https://www.keeletee.ee/ru/coursemap/

 • Sõnaveeb. Eesti Keele Instituut.

https://sonaveeb.ee/

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpus sooritab õppija kirjaliku ja suulise testi.

Väljastatavad dokumendid
 • Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on sooritanud lõputesti positiivselt (vähemalt 60%) ja on osalenud vähemalt 80% tundidest.
 • Kursuse lõpus väljastatakse tõend juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% tundidest.

Õppeprotsessist

Aitame õppida eesti keelt süsteemselt

Meie kursus aitab teil luua endale loogilise keelesüsteemi.

Õpime grammatikat mõõdukalt

Oleme veendunud, et keelekümblusmeetod ei sobi mitte kõigile täiskasvanutele. Seetõttu selgitame grammatikat emakeeles. Täiskasvanud õpilasel on oluline keele struktuurist aru saada, luua edasiliikumiseks põhjus-tagajärg seoseid.

Kõige suurem rõhk rääkimisoskusele

Kuid grammatika pole meie meetodis kõige olulisem. Kõiki saadud teadmisi kasutame kohe kõnes, drillime fraase ja väljendeid. 80% tunni ajast räägivad õpilased.

Eesti keele oskused päris eluks

Pärast kursuse läbimist saate iseseisvalt edasi liikuda. Teil on arusaam keelesüsteemist, mis aitab teil iseseisvalt keelt arendada. Meie ei õpeta mitte eksamiks, me õpetame päris eluks.

Kirjuta meile

Registreeru kursusele või esita vajalikud küsimused selle vormi kaudu. Vastame esimesel võimalusel.

  Proovitund on tasuta!

  Tutvu oma tulevase õpetajaga ja tule osalema proovitunnis. Aitame keeletaseme väljaselgitamisega.