Eesti keele kursus algajatele (A1)

See kursus sobib neile, kes pole kunagi varem eesti keelt õppinud.

Kursusest
Õppekava
Tunniplaan
Registreerimine on avatud! Rohkem
 • 120 akadeemilist tundi (80 kontakttundi ja 40 tundi iseseisvat tööd);
 • sobib algajatele;
 • tõendi väljastamine;
 • iganädalased tunnid Tallinna Kesklinnas;
 • rühmad kuni 10 inimest;
 • tunnid ka väljaspool kooli;
 • toetus ja tagasiside tšatis;
 • osamaksete võimalus (5 arvet x 192 €);
 • Töötukassa finantseerimise võimalus.
960 €
Registreerimine on avatud! Rohkem

Kursuse tulemusena õppija:

 • mõistab elementaarseid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Teel Tippu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava nimetus

Eesti keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õpiväljundid

Kursuse tulemusena õppija:

 • mõistab elementaarseid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Õpingute alustamise tingimused

Õppija ei ole ennem eesti keelega kokku puutunud või kokkupuude oli minimaalne.

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, s.h 80 kontakttundi  ning 40 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu

Läbivad teemad:

 • isikuandmed,
 • igapäevaelu,
 • töö,
 • vaba aeg,
 • kodu,
 • sisseostude tegemine,
 • söök ja jook.
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskus „Teel Tippu“ kasutab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavat 254 m2 büroopinda aadressil Endla 15. Ruumides on olemas õpetamiseks vajalikud materjalid ja vahendid (s.h printer, nutitahvel, kirjutamistahvel, projektor, arvutid, kõlarid, CD-mängija, nõuetele vastav valgustus, toolid, lauad jt). Õppijale pakutakse kohvi, teed, vett, snäkke.

Õppematerjalid

Põhiõpik:

Pesti, M ja Ahi, H. E nagu Eesti. Tallinn 2003

Lisamaterjalid:

Magnus, I ja Simmul, M. Tere. Tallinn 2012

Magnus, I ja Simmul, M. Tere jälle. Tallinn 2012

Kitsnik, M. Kirjuta mulle. Tallinn 2012

Tomingas, S. Saame tuttavaks! Tallinn 2011

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpus sooritab õppija kirjaliku ja suulise testi, mis kontrollib tema teadmisi läbitud teemadel.

Väljastatavad dokumendid
 • Kursuse lõpus väljastatakse tõend juhul, kui õppija on sooritanud lõputesti positiivselt (vähemalt 60%) ja on osalenud vähemalt 80% tundidest.

Õppeprotsessist

Aitame luua keelesüsteemi

Meie kursus aitab luua loogilise keelesüsteemi.

Õpetame grammatikat mõõdukalt

Oleme veendunud, et keelekümblusmeetod ei sobi mitte kõigile täiskasvanutele. Seetõttu selgitame grammatikat emakeeles. Täiskasvanud õpilasel on oluline keele struktuurist aru saada, luua edasiliikumiseks põhjuse-tagajärje seoseid.

Kõige suurem rõhk rääkimisoskusele

Kuid grammatika pole meie meetodis kõige olulisem. Kõiki saadud teadmisi kasutame kohe kõnes, drillime fraase ja väljendeid. 80% tunni ajast räägivad õpilased.

Eesti keele oskus päriseluks

Pärast kursuse läbimist saate iseseisvalt edasi liikuda. Teil on arusaam keelesüsteemist, mis aitab teil iseseisvalt keelt arendada. Meie ei õpeta mitte eksamiks, me õpetame päriseluks.

Toimumisaeg Kursuse kestus Õppevorm Grupi täituvus
E, K 18:30 - 20:00 12.01.2022 - 30.05.2022 Офлайн 9/10
E, N 19:00 - 20:30 28.02.2022 - 18.08.2022 Офлайн 8/10
E, K 16:45 - 18:15 01.06.2022 - 17.10.2022 Офлайн 0/10
T, N 11:30 - 13:00 02.06.2022 - 20.10.2022 Офлайн 0/10

Kirjuta meile

Registreeru kursusele või esita vajalikud küsimused selle vormi kaudu. Vastame esimesel võimalusel.

  Proovitund on tasuta!

  Tutvu oma tulevase õpetajaga ja tule osalema proovitunnis. Aitame keeletaseme väljaselgitamisega.